پرواز ایده
حامی ایده های پژوهشی
پر مخاطب ترین ویدیوها

آموزش با شیوه نوین

94%
تخفیف

دوره حضوری زبان تخصصی

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 200,000 تومان
0
3,100,000 تومان 200,000 تومان
94%
تخفیف

دوره حضوری بیوانفورماتیک

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 200,000 تومان
0
3,100,000 تومان 200,000 تومان
94%
تخفیف

دوره حضوری زیست شناسی

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 200,000 تومان
0
3,100,000 تومان 200,000 تومان
10%
تخفیف

دندان پزشکی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
0
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
94%
تخفیف

دوره حضوری زبان تخصصی

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 200,000 تومان
0
3,100,000 تومان 200,000 تومان
94%
تخفیف

دوره حضوری بیوانفورماتیک

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 200,000 تومان
0
3,100,000 تومان 200,000 تومان
94%
تخفیف

دوره حضوری زیست شناسی

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 200,000 تومان
0
3,100,000 تومان 200,000 تومان
10%
تخفیف

دندان پزشکی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
0
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
تازه های سرطان

به روز باشید...

تدریس در پرواز

همکاری با اساتید مجرب باعث افتخار ماست...

نظرات برخی از مشتریان

نظرات شما برای ما مهم است