10%
تخفیف

0 تا 100 زبان تخصصی

بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان

در این پکیج آموزش مباحث پزشکی مطالب فوق حرفه ای در زمینه پزشکی و آموزش های مرتبط با رشته پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است.

0
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
10%
تخفیف

آموزش دوره های پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان

در این پکیج آموزش مباحث پزشکی مطالب فوق حرفه ای در زمینه پزشکی و آموزش های مرتبط با رشته پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است.

90
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
10%
تخفیف

دندان پزشکی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان

در این پکیج آموزش مباحث پزشکی مطالب فوق حرفه ای در زمینه پزشکی و آموزش های مرتبط با رشته پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است.

0
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
10%
تخفیف

دوره پرستاری

بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان

در این پکیج آموزش مباحث پزشکی مطالب فوق حرفه ای در زمینه پزشکی و آموزش های مرتبط با رشته پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است.

0
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
94%
تخفیف

دوره حضوری بیوانفورماتیک

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

0
3,100,000 تومان 200,000 تومان
94%
تخفیف

دوره حضوری زبان تخصصی

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

0
3,100,000 تومان 200,000 تومان
94%
تخفیف

دوره حضوری زیست شناسی

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان 200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

0
3,100,000 تومان 200,000 تومان